CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỌC GIẢ

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website Gamebaitop1.com. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỌC GIẢ

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Đọc Giả nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

website Gamebaitop1.com sử dụng thông tin của Đọc Giả cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Người Chơi;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Đọc Giả và Gamebaitop1.com ;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Đọc Giả hoặc các hoạt động giả mạo Đọc Giả;
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Đọc Giả;
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Đọc Giả
  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn cụ thể (phụ thuộc vào sự tồn tại của website, công ty) ngoại trừ trường hợp Đọc Giả gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỌC GIẢ

Đọc Giả đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị.
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website Gamebaitop1.com
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty TNHH GAME BÀI TOP 1

Địa chỉ: Tòa Nhà 17T8, Hoàng Đạo Thúy, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0971.27.27.27

Email: gamebaitop1@gmail.com

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ ĐỌC GIẢ TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Đọc Giả có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào website Gamebaitop1.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Đọc Giả có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Gamebaitop1.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Đọc Giả khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỌC GIẢ

Thông tin cá nhân của Đọc Giả trên website Gamebaitop1.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên website Gamebaitop1.com.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Đọc Giả chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Đọc Giả trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Đọc Giả khi không có sự đồng ý của Đọc Giả ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Đọc Giả, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Đọc Giả được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Đọc Giả bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của  Gamebaitop1.com

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỌC GIẢ

Thông tin cá nhân của Đọc Giả trên website Gamebaitop1.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên website Gamebaitop1.com.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Đọc Giả chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Đọc Giả trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Đọc Giả khi không có sự đồng ý của Đọc Giả ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Đọc Giả, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Đọc Giả được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Đọc Giả bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của  Gamebaitop1.com